Hjem/start Fagligt Presse Spørgsmål og svar Om vif

VIF

VarmeIsoleringsForeningen

  • Træk på stor ekspertise blandt medlemmerne
  • Hør nyt om de udviklingsprojekter, vi deltager i
  • Kvalitetskontrol af markedføringsmateriale fra medlemsvirksomhederne
  • Læs om innovative løsninger
  • Artikler om varmeisolering i din mailbox

Et aktivt samarbejde
der sikrer kvalitetsprodukter
i byggebranchen

VIF-IsoleringNyhedsmail

Ønsker du vores nyhedsmail tilsendt, kan du tilmelde dig nedenfor.
Du kan til enhver tid framelde dig.

VIF er brancheforeningen for producenter af varmeisoleringsmaterialer. Medlemmerne beskæftiger sig med isolering inden for nybyggeri og renovering samt tekniske installationer.Den Gule Produktoversigt

Den Gule Produktoversigt

VarmeIsoleringsForeningen udgiver hvert år en oversigt over alle medlemmernes produkter.

Den nyeste produktoversigt er fra foråret 2015 og kan downloades som PDF fil HER.

Alle produkterne i oversigten overholder gældende myndighedsregler - herunder kravet om CE-mærkning.

Tilmeld dig NYHEDS-brevet, og få en mail, med den opdaterede produktoversigt, så snart, den foreligger.

 

U-værdi beregningsprogram ONLINE / U-værdi tabel

U-værdi 2009

VIF udgav første gang en U-værditabel i 1968. Siden har foreningen jævnligt revideret og justeret tabellen i takt med den lovgivningsmæssige og beregningsmæssige udvikling på varmeisoleringsområdet i Danmark.

U-værdi 2009 er 9. udgave i rækken af U-værditabeller. Den tilstræber ikke alene at være dækkende for de konstruktioner og isolerings-tykkelser, der følger af kravene til energirammer og U-værdier i BR08, men også at være dækkende for situationen fra 2010, hvor lavenergiklasse 2 blev kravet til nybyggeri.

BYG•DTU har stået for beregningerne af U-værdierne.

BYG•DTU har også været med til at definere tolkningen af de nye regler for U-værditillægget ΔU, for at de metoder, der beskrives i denne tabel, skal være normgivende for markedet.

Ved udarbejdelsen af tabellen har Kalk- og Teglværks-foreningen af 1893 samt Gipspladeproducenterne i Danmark deltaget.

En del af VIF’s medlemsvirksomheder har stillet medarbejdere til rådighed for foreningen. Den alsidige sammensætning af arbejdsgrupperne har betydet, at konstruktionseksemplerne ligger så tæt som muligt på, hvad der anvendes på byggepladserne til daglig.


Den trykte tabel kan downloades som PDF Højreklik og "GEM SOM" Den trykte tabel giver til projekteringen et vejledende billede af de til konstruktionerne hørende U-værdier. De præcise beregninger foretages på ONLINE udgaven.

Adgang til beregning på internettet foregår gennem: LOG IND / BESTIL